Projektni konzorcij

Društvo Sončni grič

Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja je vodilni partner projekta Učilnica za življenje.

Sončni grič je projekt, osredotočen na trajnostno revitalizacijo ruralnih predelov slovenske Istre.

Društvo organizira delavnice, konference in dogodke v neokrnjeni naravi in  obnovljeni 200 let stari  istrski hiši, kjer so v praksi uporabljene  trajnostne rešitve, kot so kompostna stranišča, rastlinske čistilne naprave, reciklaža vode, glineni ometi. Dosegajo tudi visok nivo samooskrbe z zelenjavo, jajci in mlečnimi izdelki.

Društvo in zadruga Sončni grič tvorita dinamično skupnost članov in prostovoljcev, ki v teoriji in praksi zagovarjajo preprost življenjski slog in jim je zelo pomembno, kako njihova dejanja vplivajo na okolje in druga živa bitja.  Gostijo prostovoljce za krajši ali daljši čas, s katerimi delijo življenjske nazore, med bivanjem na griču pa pomagajo pri gospodinjstvu, vzdrževanju, na vrtu in pri sezonskih opravilih. Društvo se aktivno vključuje v razvoj zaledne lokalne skupnosti Gradin, kjer ima sedež, ob enem pa je prepoznana trajnostna NGO v evropskem prostoru, saj so člani društva aktivno vključeni v delovanje evropskih mrež GEN Europe in ECOLISE, ter cenjen partner v različnih strateških partnerstvih za trajnostni razvoj. 

LOGO_SONČNI_GRIČ-trans
Pedagoška fakulteta UP

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je partner projekta Učilnica za življenje.

Univerza na Primorskem (UP) je nacionalna visokošolska organizacija, ustanovljena leta 2003. S tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanj, ki jih ponuja, in z neposrednimi koristniki njenih kompetenc, se integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Temeljne usmeritve univerze so zagotavljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške odličnosti, razvoj in posodabljanje inovativnih študijskih programov, sodelovanje z okoljem v obliki partnerstva z gospodarstvom in uporabniki znanja v lokalnem ter širšem nacionalnem in mednarodnem okolju. 

Pedagoška fakulteta od leta 2003 deluje pod okriljem Univerze na Primorskem, s ciljem usposabljanja vzgojiteljev, učiteljev ter drugih delavcev v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih ustanovah. Na Pedagoški fakulteti je trenutno zaposlenih okoli 100 profesorjev in raziskovalcev. V študijskem letu 2022/2023 je na dodiplomskih in podiplomskih programih vpisanih 1800 študentov. Osnovna dejavnost fakultete je izvajanje študijskih programov, in sicer Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Pedagogika, Vizualne umetnosti in oblikovanje, Andragogika, Socialna pedagogika, Inkluzivna pedagogika, Zgodnje učenje in programov 3. stopnje Edukacijske vede ter Zgodnje učenje in poučevanje. Pedagoška fakulteta je uspešno izvedla več domačih in mednarodnih projektov. Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete obsega področja humanistike, naravoslovja in tehnologije, pri čemer se raziskovalci ukvarjajo z razvojem sodobnih kompetenc v izobraževalnih procesih, razvojem sodobnih didaktičnih modelov z multimodalnimi in IT pristopi, implementacijo rezultatov novejših znanstvenih raziskav v pedagoško prakso ter razvojem sodobne didaktike različnih predmetov (jeziki, matematika, naravoslovje, umetnost, šport itd.) za vse stopnje izobraževanja.

Evropska pobuda za podnebje (EUKI)

Projekt Učilnica za življenje je podprt in financiran s strani Evropske pobude za podnebje – EUKI. 

Evropska pobuda za podnebje (EUKI) po naročilu Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) financira projekte za zaščito podnebja v celotni Evropski uniji (EU). Nadrejeni cilji vključujejo povečanje intenzivnosti čezmejnega dialoga in izmenjave znanja ter izkušenj v EU. Družba EUKI, sestavljena iz projektnih vodij in partnerjev, s tem spodbuja uporabo Pariškega sporazuma in prispeva k znižanju emisij toplogrednih plinov.

Enkrat letno se lahko potencialni projektni vodje na »idejnem tekmovanju« prijavijo za financiranje. S tem se trudijo zagotoviti inovativne pristope za evropsko zaščito podnebja. Poleg tega BMU redno razpisuje dejavnosti, ki imajo poseben pomen za podnebno politiko zvezne vlade in partnerskih držav EU.