Kontekst

Zakaj projekt Učilnica za življenje?

V zadnjih sto letih se je za delovno silo potrebovalo predvsem kmetovalce in delavce v tovarnah. Čisto sprejemljivo je bilo v razredu imeti učitelja, ki je bil, poleg (omejenega dostopa do) knjig, edini vir znanja. Tudi same šolske zgradbe in učilnice so posnemale ustroj  tovarn, zmagali pa so tisti učenci, ki so si lahko zapomnili največ v šoli podanih informacij. Dandanes, v digitalni dobi je dostop do znanja in informacij omogočen skoraj vsem na globalnem severu. Časi so se spremenili in z njimi se mora tudi sam šolski sistem, če želimo generacije prihodnosti pripraviti na drugačne oblike življenja in dela. Da bi mlade pri tem podprli, jim moramo zagotoviti okolje v katerem bodo lahko razvijali svojo ustvarjalnost, veščine sporazumevanja, kritično mišljenje, veščine sodelovanja in čustvene inteligence. Mladi se bodo morali prilagoditi hitrim in nenadnim spremembam, kar pomeni, da se bodo morali naučiti kako biti prožni tako v življenju, kot pri delu in, kako delovati v raznolikih okoljih. Pristopi in metodologije poučevanje, ki smo jih vajeni ne zadostujejo več temu kontekstu.

ucilnica v naravi
Projekt, ki podpira učitelje

Učitelji, kot ključni akterji sistemskih sprememb

Drugačni pristopi k izobraževanju, razviti že pred desetletji, se vse bolj uveljavljajo tudi v javnem šolstvu in od učiteljev zahtevajo drugačno vlogo od tiste, ki so jo vajeni. Učitelj si mora nadeti klobuk bodisi mentorja, fasilitatorja ali aktivatorja učenja. Literature in teoretskih podlag, ki naj bi učiteljem pomagala pri tem učnem kontinuumu je precej, žal pa je konkretnih orodij in sistematičnih napotkov za to še vedno premalo. Pristopi k okoljski vzgoji, ki se jih je v šoli uporabljajo še pred nekaj desetletji, za ta čas, ko se soočamo s kompleksnimi izzivi in nepredvidljivimi spremembami, niso več relevantni. Na srečo so nevladne organizacije, tranzicijska gibanja, ekovasi in skupnostne iniciative v Evropi in po svetu ves ta čas razvijala orodja in pristope, ki so tako celostni, da jih s pridom lahko uporabimo tudi v izobraževanju in za podporo fasilitatorjem učenja.

otroci narava učenje

Projekt zasnovan z in za učitelje

Projekt Učilnica za življenje ima tri glavne cilje, ki so:

01

Podpreti učitelje pri njihovem prehodu od učitelja do facilitatorja učenja z uporabo orodiji in metod, ki so primerne za oblike poučevanja, kjer je učenec v središči, za delo (učenje) v skupinah in participatorno učenje.

02

Pomagati učiteljem učiti in predstaviti veščine in kompetence prihodnosti. Te veščine in kompetence naslavljajo Agendo 2030 in Cilje trajnostnega razvoja in okoljsko (ekološko) pismenost.

03

Razviti in oblikovati priročnik in vzorčne učne scenarije, ki jih bodo učitelji lahko zlahka uporabili v razredu, ko bodo želeli uvesti nov učni pristop in/ali ekološko pismenost.

Korak za korakom

Aktivnosti projekta

V prvi fazi projekta (prvo leto) bomo sočasno razvijali trening za učitelje in učne materiale – učne scenarije skupaj s študijskimi skupinami, ki jih bodo sestavljali študenti in raziskovalci (mentorji) Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, izkušeni učitelji in profesorji ter izkušeni facilitatorji participatornih tehnik in okoljskih tematik nevladnega sektorja. V drugi fazi projekta (drugo leto) bomo izpeljali daljše modularne treninge za učitelje, ki bodo istočasno skužili kot učni poligon za študente Pedagoške fakultete in pa kot testna aktivnost za preverjanje učnih materialov oblikovanih v prvem letu, s stranih učiteljev in profesorjev.

V obeh letih bomo organizirali mednarodno konferenco o podnebnem izobraževanju in izobraževanju za trajnostni razvoj, na katero bomo povabili aktualne strokovnjake s tega področja.

Projekt se bo zaključil s poglobljeno analizo in preoblikovanjem, nadgradnjo učnih materialov, izdano publikacijo, priročnikom za učitelje in treningom za učiteljem, ki se bo izvajal in nadgrajeval tudi po zaključku projekta.

Vas naš projekt zanima? Pišite nam!